Naposledy aktualizováno: 15.04.2013 14:32:24
logo

Obecní knihovna Stará Voda

 

Akce: 

 

Knihovna a přátelé knihovny se podíleli v roce 2012 na mnoha akcích  , které navštívilo 440 návštěvníků.

 

1)  Nejmladší mládež měla možnost kreslit v přítomnosti malíře pana J.Pospíchala.  Dvaceti malým malířům

vyhodnotila výkresy porota : paní Eva Šulcová  , E.Hušková ,Lenka Jiroutková s panem Pospíchalem , který předal 1.cenu - svůj obrázek.

 

2) Členové místní org.DSH  a zastupitelstvo obce se opět velkou měrou podíleli na všech akcích pro mládež a k slavnosti Noci Kostelů.

  •      Pásmo a koncert o Jaroslavu Ježkovi , jehož maminka pocházele z naší obce v domě č.1

V tomto pásmu učínkovali herci ze souboru Klicpera z Chlumce nad Cidlinou pan S.Dašek a M.Suchánková.

 

  • Na instalaci výstavy obrazů malíře pana J.Pospíchala.  

   

  • Na přípravě přednášky a besedy o vývoji osídlení s panem RNDr Kalferstem .

 

  • Na pozvání starosty L.Morávka se  již trdičně pořádá Adventní koncert při svíčkách , Mgr.P.Hlaváčkové a Mgr J.Hartla v místním kostele. 

  

  •    Výstavku Staročeské Vánoce s ukázkami nejstarších domů ve fotografii.

 

  • Také Adventní světlo je každoroční akce ,na níž se výše jmenovaní podílejí.

 

  •    Přednášku s filmem o zvonicích na Chlumecku s panem Ing.Havrdou.

 

 

 

Všem  přátelům    knihovny   a   zastupitelům   obce ,     za    jejich   nezištnou    pomoc,

                               a za  kulturně-etickou obnovu v obci.

 

                                         DĚKUJI ...............Eva Hušková    Smile

  

 

  

                                                              

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

 

 



Pane Vokatý díky a lovu zdar přejí účastníci Vaší besedy o myslivosti.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Také přednáška a beseda s příslušníky policie a ukázkami výstroje mněla velký úspěch. Přednáška a ukázka oblečení

zásahové jednotky byla hojně navštívena převážně mladeží. Tato beseda přinesla svá pozitiva .Krátce po té, zmizely sgrafity na domečku bývalé váhy., i na čekárně autobusové zastávky.

Děkujeme pánům Haraburdovi a Hanušovi.


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.

Beseda se záchranou službou a hasiči se nemohla uskutečnit.

 


Akce , která se měla uskutečnit již v červnu , se bohužel nekonala. Odložili jsme ji až na jaro roku 2011.

Nápad převzalo Myslivecké sdružení , které pořádalo  19.6. 2010 velkou slavnost k měsíci myslivosti v Chudeřicích a v kostele S. Václava ve Staré Vodě byla sloužena Svatohubertská mše.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

Další akce knihovny byla 13-15.června

Ve dnech , kdy byla celostátně noc kostelů a muzeí, pořádala Obecní knihovna výstavu kronik a starých knih , ručních prací a výrobků ze dřeva a uměleckého kovářství.

Ve zdejším kostele byly vystaveny velmi staré Kancionály,ornáty a další kněžská roucha. Vyjímaly se tu staré tisky z doby První velké výstavy v Praze , staré výtisky "Květů" a další.

Knihovna Děkuje :

Za propagaci ...Sdružení kulturně smýšlejících v Chlumci n.Cidlinou

za půjčení kronik..Státnímu Archivu a panu Sýkorovi.

za výšivané obrazy a krajky ..paním Sýkorové a Řehákové

um.kováři J.Vojtíškovi , p.Včelákovi - řezbářství

za půjčené kroje a vtipné perníky p.Kudrnové a Borovcové

za osobní účast Otci Pavlovi Seidlovi děkanovi Chlumecké farnosti.

za pomoc a ochranu ..místním mladým lidem z řad hasičů , za fotodokumentaci M.Houdlovi, za nasvicení místních objektů panu Bambasovi.

Dívkám -pravidelným návštěvnicím knihovny , Lucii Bambasové a Lucii Jiroutkové za sepsání komentovanné prohlídky kostela.

Embarassed Byla to práce krásná ikdyž náročná. Děkuji za pomoc, všechna uznání , hlavně za radost a zájem , který vyvolala.

Vaše knihovna .

Ps.: část fotografií najdete na webu www.chlumeckafarnost.cz

mějte strpení než dokáži dát vše na náš web. :-)

E.Hušková