Naposledy aktualizováno: 15.04.2013 14:32:24
logo

Obecní knihovna Stará Voda

 

 

 Knihovna  byla  původně jenom  školní.

 

Školní budova byla postavena v roce 1835.

 

 Pan učitel Fiala v oce 1870 založil "hospodářsko-čtenářský spolek ,starovodsko-písecký".

 

Název knihovny se postupně také měnil -školní knihovna , knihovna osvětové besedy , knihovna místního národního výboru

na : "Obecní knihovna  Stará Voda. "

 

Prvním, předsedou  byl pan Jadrný z Písku. Dalšími knihovníky byli pan Alois Dvořák ze Staré Vody , pan Louda a pan Kropáček , paní Eva Hušková.

 

V sedmdesátých letech  školní budovu odkoupilo místní   JZD.  Knihovna  se přestěhoval  i  s kanceláří OÚ , do bývalé kampeličky , kde je dodnes.

Knihovna obsahje ve volném výběru 1440  svazků.

Jeden rukopis : "Vzpomínky Vincka Sýkory" z roku 1876 (přepsala E.Hušková) , který byl rodákem ze Staré Vody z č.20 , tzv.u Stateckých" v místě ,  kde je velký starý dub , před bytovým domem .

Z tohoto rodu  Sýkorů ,  byli dva kronikáři .

 

 Dále oddělení čtenáři  - čtenářům  (knihy darované).

 

Výměnný fond , který se 2x ročně obnovuje z pověřené knihovny v Chlumci nad Cidlinou , čítá 200 titulů .

Odebíráme časopis  "Svět" a 100+1

 

Historie  Staré Vody  , školy  a  spolků  je  od r. 170 9 popsaná v mnoha kronikách a dokladech ,  které   jsou uloženy

 ve  Státním  archivu v Hradci Králové. 

 

 I nejstarší kronika je digitalizovaná a je  možné  ji prohlédnout na webových stránkách Východočeských archivů.

E.H.